demo WEB_1

DEMO PŘIJÍMAČKY

Vyzkoušejte si talentové zkoušky na Sutnarce nanečisto! Přihlášky včetně portfolia posílejte do 22. října 2023.
Přihláška Zadání úkolů

DEMO PŘIJÍMAČKY

Vyplňte přihlášku, připojte ukázku svojí dosavadní práce a vydejte se na cestu vedoucí na uměleckou fakultu. Pokud se po vyzkoušení DEMO přijímaček rozhodnete absolvovat i regulérní přijímací řízení - budete už lépe vědět, jak na to!

DEMO přijímačky slouží k lepšímu pochopení celého procesu přijetí na fakultu a seznámení se s požadavky na portfolio a typy zadání úkolů, jaké mohou u přijímaček nastat. Zároveň poznáte naše ateliéry, studijní programy, fakultní prostředí a vyučující. DEMO přijímačky nenahrazují a nemají žádný vliv na skutečné přijímací řízení k řádnému studiu. Do DEMO přijímaček 2023 se můžete hlásit už nyní. Přihlášky včetně portfolia posílejte do 22. října! Celá akce proběhne v týdnu od 30. října a bude zakončena Dnem otevřených dveří pořádaným 10. listopadu 2023.

Ateliéry zapojené do DEMO přijímaček se mohou rok od roku měnit. V roce 2023 se zapojí většina ateliérů Sutnarky. Celý jejich seznam naleznete níže.

PROČ SI DEMO PŘIJÍMAČKY VYZKOUŠET

V DEMO přijímačkách si skvělým způsobem upřesníte informace o portfoliu, přijímacím řízení a nanečisto si vyzkoušíte typy úkolů, které se mohou objevit při reálném přijímacím řízení a talentových zkouškách. A nejen to, DEMO přijímačky jsou zároveň jedinečnou příležitostí, díky níž se seznámíte s fakultou, jednotlivými ateliéry a vedoucími pedagogy, kteří vás budou v průběhu studia na Sutnarce vyučovat. Díky dvěma online setkáním a možnosti osobní konzultace při Dni otevřených dveří se ujistíte, že vybraná studijní specializace je pro vás ta pravá.

CO PRO SVOJI ÚČAST MUSÍTE UDĚLAT?

Každý ze zapojených ateliérů si pro DEMO přijímačky připravuje dvojici úkolů, které typově reflektují zadání při reálných talentových zkouškách. Znění jednotlivých úkolů naleznete na konci této stránky. Na stejném místě najdete i doporučení k sestavení portfolia, které se v digitální podobě odevzdává spolu s přihláškou do DEMO přijímaček.

Před přihlášením na DEMO přijímačky je proto důležité, abyste se seznámili s úkoly a požadavky na portfolio, a na základě toho si vybrali právě jednu studijní specializaci (ateliér). Pak už stačí vyplnit přihlášku a přiložit portfolio. A žádné strachy. Pokud snad zvolíte specializaci, která vám nebude vyhovovat, vedoucí ateliérů vám během DEMO přijímaček nabídnou alternativu a nasměrují vás ke specializaci, která by pro vás byla vhodnější. Dál už jen stačí držet se našeho harmonogramu.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PORTFOLIA

  • Přihlášky včetně portfolia se podávají pouze elektronicky skrze aplikaci eprihlaska.zcu.cz. Na konci této stránky najdete Manuál k provedení registrace, který tento krok blíže popisuje.
  • Je možné podat pouze jednu přihlášku do právě jedné studijní specializace (ateliéru).
  • Přihláška do DEMO přijímaček NENÍ zpoplatněna.
  • Pozor! Při podávání e-přihlášky vyberte formu "distanční" a typ "ostatní".
  • Řešení 1. a 2. úkolu se spolu s přihláškou neodevzdává. Na úkolech můžete pracovat už nyní, jejich zaslání ale probíhá později a je popsáno v harmonogramu níže.
  • Do 22. října 2023 se uchazeč registruje. Do 25. října obdrží přihlášení účastníci na kontaktní e-mail zprávu s dalšími instrukcemi pro účast na DEMO přijímačkách.

Pro další informace a dotazy prosím kontaktujte administrátory DEMO přijímaček na e-mailu istuchlo@fdu.zcu.cz nebo na telefonu 377 636 819.

HARMONOGRAM 2023

22. října 2023 | O půlnoci končí přihlašování do DEMO přijímaček. Do té doby musíte poslat přihlášku a k ní v digitální podobě přiložit portfolio domácích prací podle zadaných parametrů jednotlivých ateliérů. V tuto chvíli už zároveň můžete na jednotlivých úkolech bez omezení začít doma pracovat.

25. října 2023 | Přihlášení účastníci obdrží na kontaktní e-mail zprávu s dalšími instrukcemi pro účast na DEMO přijímačkách.

30. října 2023 | Od 18. hodin proběhne první online setkání s účastníky DEMO přijímaček. Během úvodních zhruba 45 minut z celkových dvou hodin vám proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti představí jednotlivé studijní programy a specializace i fakultu jako celek. Po zbylý čas budete rozděleni do skupin podle jednotlivých specializací, do kterých jste se přihlásili. Vedoucí vás seznámí s chodem ateliérů, přístupem ke studiu a studentům i se svoji vlastní prací. Dovysvětlí a upřesní zadání prvního úkolu a podle počtu účastníků bude také prostor pro získání zpětné vazby na vaše portfolio či představení konceptu takového portfolia, které se pro ateliér jeví jako ideální.

31. října 2023 | O úterní půlnoci se uzavírá možnost odevzdat řešení prvního úkolu. Stačí se vrátit do vaší e-přihlášky a soubor přiložit.

3. listopadu 2023 | Od 17. hodin proběhne druhé online setkání. Vedoucí jednotlivých ateliérů vám v průběhu dvou hodin nabídnou zpětnou vazbu na řešení prvního úkolu. Zároveň vám dovysvětlí a upřesní zadání úkolu druhého. Jeho vyhodnocení obdržíte na Dni otevřených dveří, kam budete pozváni.

6. listopadu 2023 | O pondělní půlnoci se uzavírá možnost odevzdat řešení druhého úkolu. Opět probíhá skrze vaši e-přihlášku.

10. listopadu 2023 | Během Dne otevřených dveří dostanete možnost setkat se s vedoucími jednotlivých ateliérů, od kterých získáte zpětnou vazbu k řešení druhého úkolu. Podle množství zájemců bude i prostor na dotazy a případnou krátkou osobní konzultaci portfolia. Prohlídka ateliérů a ojedinělých prostor fakulty je samozřejmostí.

CO BUDE NÁSLEDOVAT V ROCE 2023?

Pokud se po absolvování DEMO přijímaček rozhodnete absolvovat i regulérní přijímací řízení k řádnému studiu, stačí na webu fakulty vyplnit elektronickou přihlášku, uhradit poplatek a v digitální podobě odevzdat portfolio domácích prací podle požadavků jednotlivých ateliérů. Čas na to máte do čtvrtka 30. listopadu 2023 a díky DEMO přijímačkám budete lépe vědět, jak na to. Talentové zkoušky následně proběhnou v první polovině ledna 2024.

NABÍDKA ATELIÉRŮ PRO DEMO PŘIJÍMAČKY 2023

Audiovize

Animace

Ateliér je koncipován jako kreativní průnik klasických animačních technologií se současnou digitální a interaktivní produkcí. Studentům poskytuje volnost v technice a výtvarném stylu. V ateliéru vzniklé autorské animované filmy pravidelně sbírají ocenění na významných světových festivalech. Studenti si vyzkouší i práci na znělkách a reklamách.

Fotografie

Cílem ateliéru je v maximální míře podpořit individuální tvůrčí schopnosti studentů. Důraz je kladen na koncepční práci, kreativitu a schopnost uvažovat o samotném díle v širším kulturně-sociálním kontextu. Studium zahrnuje celou škálu přístupů, od konzervativnějších až po ty nejsoučasnější.

Interaktivní design

Herní enginy, virtuální a augumentovaná realita, motion design, animace i vývoj mobilních aplikací. Ateliér Interaktivního designu klade důraz na rovnováhu mezi uměleckou tvorbou, programováním a dalšími technickými dovednostmi. Z řad absolventů se profilují autorští game designéři, specialisté postprodukčních filmových a UX studií či vývojáři mobilních aplikací.

Mediální ilustrace

Ateliér využívá klasické umělecké techniky i moderní digitální technologie. 3D modelování, animace, motion capture, sound design, character design, level design a UI. Do interaktivního světa proniká prostřednictvím ilustrací pro videohry, návrhy na AR nebo koncepcemi interaktivních výstav. Studenti v ateliéru získávají znalosti v oblasti softwarové gramotnosti i klasického výtvarného umění.

Multimédia

Aktivity studentů ateliéru Multimédií se pohybují na širokém spektru, které zahrnuje tradiční techniky kresby a malby, stejně jako práci s digitálními médii. Ta se často blíží hranici technologických vynálezů. Studenti dostávají volnou ruku a zároveň možnost zapojit se do produkčních a komerčních projektů nejen na univerzitní půdě, ale i v kontextu spolupráce s firmami z praxe.

Grafický design a ilustrace

Didaktická ilustrace

Ateliér se zaměřuje na non-fiction ilustraci, vedle ní se však věnuje i mnoha literárním žánrům. Studenti rozvíjejí svůj individuální styl, zaměřují se na schopnost zobrazit děje i náladu okamžiku. Pracují v týmu na společných projektech, ale především se snaží vytvářet autorská obrazová díla, jako jsou tiché knihy, populárně naučné knihy, picture books nebo ziny.

Grafický design a digitální média

Kreativní individuální úkoly i společně koncipované sady, série a kolekce. Pestrost zadání je ateliéru Grafického designu a digitálních médií vlastní. Absolventi, kteří se často vyprofilují už během bakalářského studia, najdou své uplatnění v grafických studiích i velkých agenturách, někteří se věnují i webdesignu nebo videotvorbě.

Grafický design a vizuální komunikace

Studentům se v ateliéru dostane průpravy v oblastech typografie, digitálních grafických nástrojů, kresby, malby, modelování i tiskových technologií. Vytvářejí loga, plakáty a grafické zpracování knih, učebnic, katalogů a obalů. Pracují na souborných komunikačních projektech, jako jsou vizuální identita firmy, orientační systém veřejné budovy či vizuální styl kulturní nebo společenské události.

Komiks a ilustrace pro děti

Hlavním pilířem studia je tvorba komiksů napříč nejrůznějšími žánry. Studenti se učí pracovat se storyboardem, kompozicí panelů, záběry a letteringem. Věnují se ilustracím pro mladší i starší čtenáře a během lekcí tvůrčího psaní si osvojí principy stavby příběhu. V rámci výuky zkouší i výrobu trojrozměrných pop-up objektů z papíru a s úspěchem se zapojují do soutěží i spolupráce s organizacemi.

Kniha a tvarování papíru

Ateliér se převážně zaměřuje na tvorbu knih jako celku s důrazem na techniku a řemeslné zpracování. V rukou studentů vznikají knihy lepené, šité, svázané japonskou nebo harmonikovou vazbou, ale i složitější prostorové pop-upy. Součástí studia je také tvorba obalového designu.

Design a užité umění

Design nábytku a interiéru

Nábytkové prvky, osvětlení i menší užitkové předměty. Studenti se v ateliéru učí porozumět vztahům mezi člověkem a předměty, experimentují s novými materiály a přichází s odvážnými řešeními, která přesahují do umění, řemesla a nových technologií. Zohledňují přitom kontext interiéru i zaměření cílových skupin a spolupracují s výrobci z praxe.

Environmentální design pro architekturu

Studium v ateliéru se orientuje na optimalizaci činnosti člověka na Zemi ve všech jeho oblastech působení. Interdisciplinární tvorba udržitelného designu je zaměřená na ekologii krajiny, ekologii rostlin, biodiverzitu, ochranu noční tmy i environmentální sociologii. Studenti a absolventi spolupracují s urbanisty, architekty, biology či botaniky.

Fashion design

Ateliér se zabývá módou v těch nejširších souvislostech. Studenti za pomoci nejmodernějších technologií navrhují nejen oděvy, ale i obuv a módní doplňky. Znalosti získávají teoreticky, při studiu módních trendů a vývoje životního stylu, ale i technicky a zejména prakticky, skrze vlastnoručně realizované módní kolekce.

Keramický design

V ateliéru se studenti setkají s utilitárními i designérskými zadáními, stejně jako s volnějšími tématy. Napříč semestry pracují na zadáních svázaných s konkrétními požadavky na funkci či technologii výroby, přičemž získávají i prostor pro svobodu k vlastnímu vyjádření a zkoumání tvůrčích i materiálových možností.

Produktový design

Knoflík, kartáček na zuby nebo i lokomotiva. Každý předmět v naší blízkosti se může stát tématem pro designéra. V ateliéru studenti získávají zkušenosti s procesem navrhování, který je totožný s praxí. Ve vyšších ročnících pak mohou tyto dovednosti použít při realizaci skutečných zakázek od firem ze soukromého sektoru.

Průmyslový design

V ateliéru studenti kombinují technické znalosti a umělecké dovednosti při navrhování kvalitních produktů, jako jsou pomůcky pro záchranu lidského života či nové koncepty dopravních prostředků. Ateliér se výrazně zapojuje do mezinárodních projektů a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami. Je vhodný především pro technicky orientované studenty s výtvarným citem.

Výtvarná umění

Kov a šperk

Řezání ruční pilkou, vodním proudem či laserem. Leptání pomocí kyseliny. Mosaz, stříbro, kámen, plast. Šperk je jedinečné výtvarné médium, které zahrnuje účelnost, ale v mnohém ji přesahuje. Ateliér Kovu a šperku studenty učí, že i tento drobný předmět má svůj smysl a význam a může se stát součástí autorského sdělení.

Malba

„O čem nelze mluvit, je možné namalovat.“ Ateliér Malby přijímá a rozvíjí všechny typy malířských dispozic, od malby realistické až ke způsobům malby experimentální. Hlavním krédem ateliéru je individuální přístup a rozvoj studentovy jedinečnosti, originality, samostatnosti i svobodného postoje.

Nová média

Experimenty, nové technologie i klasické řemeslo. Ateliér nabízí nevyhraněným uchazečům variabilitu propojování aktuálních forem vizuálního vyjadřování a současných technologií i rozvoj individuálního autorského přínosu. Absolventi jsou schopni reflektovat kulturu jako součást přirozeného prostředí a tvůrčím způsobem toto prostředí obohacovat.

Socha a prostor

Studium se zaměřuje na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných. Problematika nalezeného objektu, ready made či fragmentu se tu prolíná se složitějšími technologickými postupy, jakými je například odlévání kovů. Studium je vhodné pro studenty s touhou hledat při tvorbě sám sebe a své místo ve skrytém významu světa.

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ A DOPORUČENÍ NA PORTFOLIA