DSC02579 (1) (1)

Studuj umění a design!

Vzděláváme v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, pořádáme umělecké kurzy pro veřejnost.

Art of Crossing Borders

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je moderní uměleckou školou, jejíž studenti získávají pod vedením významných umělců a designerů bakalářské, navazující magisterské a doktorské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Stejně tak pořádáme umělecké kurzy pro širokou veřejnost. U nás nenajdete zdi, za kterými by probíhala výuka striktně oddělených oborů. Jsme komunitou tvořivých lidí, která překračuje hranice mezi různými oblastmi umění i mezi uměním a technologiemi.

Nabízíme studium v mnoha oblastech, od designu po volné umění, takže si u nás vybere každý. Naše dveře jsou otevřené všem, kteří mají chuť učit se, objevovat, tvořit a překračovat hranice svých limitů, talentu a snů!