prihlaskou_to_zacina

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený ateliér, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku, nahrát portfólio domácích prací a v případě úspěchu nepropásnout termín 2. kola přijímacích zkoušek.

Co je potřeba k podání přihlášky

Většina fakult preferuje elektronickou přihlášku, ověřte si však, zda vámi vybraná fakulta nemá k této formě přihlášky ještě další požadavky.

Pokud budete podávat přihlášku písemnou formou, vyplňte ji na předepsaném tiskopise, který získáte na kterémkoli studijním oddělení naší univerzity nebo na vaší střední škole. Vyplnění silně orámované části přihlášky věnujte pečlivou pozornost a nezapomeňte přiložit všechny požadované dokumenty, včetně dokladu o zaplacení poplatku.