Finanční podpora pro vaše projekty

Vnitřní studentský grant je určen na podporu vzdělávací činnosti v rámci realizace významných projektů závažného rozsahu, kvality, umělecko-estetické či výzkumné hodnoty. O podporu mohou žádat výhradně studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na vlastní kvalifikační záměry – bakalářské a diplomové práce. Potřebné informace k podmínkám grantu a formulář žádosti najdete v dokumentech níže.

Administraci grantu zajišťuje oddělení Vzdělávání. Studentské záměry na bakalářské a diplomové práce je možné konzultovat s Ing. Ivanou Stuchlovou (istuchlo@fdu.zcu.cz).

Ke stažení