statnice_mga mainbanneruzkyweb

Už jen krůček – státnice

Bakalářské a diplomové práce

Kvalifikační práce – bakalářská či diplomová završuje vaše studium na fakultě. Jedná se o práci bilanční. Měla by demonstrovat, čeho jste schopni na poli tvorby. Měla by obsahovat syntézu vašeho poznání a dovedností. Projekty s největším potenciálem mohou být podpořeny vnitřním studentským grantem.

Téma bakalářské práce zpravidla vypisuje váš vedoucí ateliéru. Jeho volbě věnujte velkou pozornost. Pokud si nevyberete ze zvolených témat, můžete se pokusit navrhnout téma individuální. To schvaluje děkan. Zvolené téma upravíte do podoby zadání práce. Je to příslib vašeho úsilí. Je to doklad počátku vašeho uvažování o celém projektu. Je to kvadrant pro posouzení vzdálenosti, kterou jste na cestě urazili.

Námět na téma diplomové práce si zpravidla přinášíte již v rámci portfolia prací k přijímacímu řízení. Pohybuje se v intencích ateliérového profilu, ale má silně individuální charakter. Zadání práce by mělo východiska vašeho projektu představit detailněji. Je to příslib vašeho úsilí. Je to doklad počátku vašeho uvažování o celém projektu. Je měřítkem, zda se dílo podařilo.

V průběhu práce se může stát, že se váš projekt změní. Experiment, improvizace, a variování jsou běžnými složkami tvůrčí práce. To není problém. Je ale třeba vše reflektovat a popsat v doprovodném textu.

Nezapomeňte na pečlivou dokumentaci vaší práce! Zatímco přímo vaši konkrétní práci uvidí malé množství lidí, dokumentace, kterou odevzdáváte, je přístupná veřejně. Starý sarkasmus praví: „Není důležité jaké co je, ale jak se o tom informuje.“ Jde o to nalézt správnou míru.

Práci posuzuje vedoucí práce a oponent. Po odevzdání práce přichází na řadu adjustace a expozice práce. Zhlédne ji celá škola, odborná i široká veřejnost.

Práce je školní dílo. Dohodneme se, kde bude deponována, a na jaké výstavy ji ještě využijeme.

Návod k volbě tématu bakalářské či diplomové práce a další důležité pokyny a dokumenty najdete v dokumentech níže.

Státní závěrečné zkoušky

Posledním krokem k ukončení studia je složení teoretické státní zkoušky. Již ve výuce je kladen velký důraz na propojování teorie s praxí. Aplikace poznatků při reflexi a plánování vlastní tvorby, nebo posuzování tvorby cizí, má přednost před encyklopedickým memorováním.