Harmonogram akademického roku 2020/21

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2020 do 14. února 2021

ZS Výuka

21. září
23. prosince 2020

ZS Zimní prázdniny

24. prosince
3. ledna 2021

ZS Zkouškové

4. ledna
12. února 2021

ZS Klauzury

29. ledna
12. února 2021

Letní semester (LS) probíhá od 15. února 2021 do 31. srpna 2021

LS Výuka

15. února
16. května 2021

LS Zkouškové

20. května
27. června 2021

LS Klauzury

28. května
11. června 2021

LS Zkouškové

23. srpna
31. srpna 2021

Podrobný harmonogram akademického roku najdete na Úřední desce ve vyhlášce děkana pod názvem Termínovník činností ve studijní oblasti pro daný akademický rok.

Nezapomeňte si prostudovat i Harmonogram akademického roku ZČU.