Harmonogram akademického roku 2022/23

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2022 do 12. února 2023

ZS Výuka

19. září
21. prosince 2022

ZS Zimní prázdniny

24. prosince
1. ledna 2023

ZS Zkouškové

22. prosince 2022
12. února 2023

ZS Klauzury

30. ledna
7. února 2023

ZS Termín pro splnění podmínek 1. semestru studia

do
17. února 2023

Letní semester (LS) probíhá od 13. února do 31. srpna 2023

LS Výuka

13. února
19. května 2023

LS Zkouškové

20. května
25. června 2023

LS Klauzury

22. května
30. května 2023

LS Zkouškové

21. srpna
31. srpna 2023

LS Termín získání zápočtů a zkoušek za ak. rok 2022/23

do
31. srpna 2023

Podrobný harmonogram akademického roku najdete níže a na Úřední desce ve vyhlášce děkana pod názvem Termínovník činností ve studijní oblasti pro daný akademický rok.

Nezapomeňte si prostudovat i Harmonogram akademického roku ZČU.