Harmonogram akademického roku 2021/22

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2021 do 13. února 2022

ZS Výuka

20. září
23. prosince 2021

ZS Zimní prázdniny

24. prosince
2. ledna 2022

ZS Zkouškové

3. ledna
11. února 2022

ZS Klauzury

28. ledna
9. února 2022

ZS Termín pro splnění podmínek 1. semestru studia

do
25 února 2022

Letní semester (LS) probíhá od 14. února do 31. srpna 2022

LS Výuka

14. února
18. května 2022

LS Zkouškové

19. května
26. června 2022

LS Klauzury

27. května
8. června 2022

LS Zkouškové

22. srpna
31. srpna 2022

LS Termín získání zápočtů a zkoušek za ak. rok 2021/22

do
31. srpna 2022

Podrobný harmonogram akademického roku najdete na Úřední desce ve vyhlášce děkana pod názvem Termínovník činností ve studijní oblasti pro daný akademický rok.

Nezapomeňte si prostudovat i Harmonogram akademického roku ZČU.