Harmonogram akademického roku 2023/24

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2023 do 11. února 2024

ZS Výuka

18. září
20. prosince 2023

ZS Zimní prázdniny

27. prosince
1. ledna 2024

ZS Zkouškové

21. prosince 2023
11. února 2024

ZS Klauzury

29. ledna
6. února 2024

ZS Termín pro splnění podmínek 1. semestru studia

do
16. února 2024

Letní semester (LS) probíhá od 12. února do 31. srpna 2024

LS Výuka

12. února
17. května 2024

LS Zkouškové

18. května
23. června 2024

LS Klauzury

20. května
28. května 2024

LS Zkouškové

18. května
23. června 2024

LS Termín získání zápočtů a zkoušek za ak. rok 2023/24

do
31. srpna 2024

Podrobný harmonogram akademického roku najdete níže a na Úřední desce ve vyhlášce děkana pod názvem Termínovník činností ve studijní oblasti pro daný akademický rok.

Nezapomeňte si prostudovat i Harmonogram akademického roku ZČU.