Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2019 do 16. února 2020

ZS Výuka

23. září
20. prosince 2019

ZS Zimní prázdniny

21. prosince
1. ledna 2020

ZS Zkouškové

2. ledna
14. února 2020

Letní semester (LS) probíhá od 18. února 2019 do 31. srpna 2019

LS Výuka

17. února
24. května 2020

LS Zkouškové

25. května
28. června 2020

LS Letní prázdniny

29. června
23. sprna 2020

LS Zkouškové

24. srpna
31. sprna 2020

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).
Pozor, Fakulta zdravotnických studií má trochu odlišný harmonogram – i ten najdete v uvedeném pokynu.

Důležité dokumenty