P01_Main_banner_web

Cerdee

KREATIVNÍ PODNIKÁNÍ V KERAMICKÝCH REGIONECH – ROZVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ, PODPORA

Keramika je hluboce zakořeněná v našem každodenním životě a kvalitní výrobky se spoléhají na kreativní designéry, kteří rozumí materiálům a jejich funkcím. Regiony střední Evropy mají v tomto oboru dlouholetou tradici a nabízejí podnikatelské příležitosti pro mladé umělce a designery. Cílem projektu je sdílet mezinárodní zkušenosti z regionu  podnikání v oblasti keramického a porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v oboru keramiky v rozvoji jejich tvorby i podnikání. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se spolu s významnými zahraničními partnery se podílí na analýze potřeb kreativců i podnikatelů v této oblasti, tvorbě marketingové strategie pro rozvoj tohoto kreativního odvětví, pořádáme keramické/porcelánové workshopy pro rozšíření dovedností a technik v práci s materiálem, ale i na podporu začínajícího podnikání mladých tvůrců, spoluvytváříme inspirativní mezinárodní portál Ceramics in Europe s virtuální knihovnou a galerií toho nejzajímavějšího z historie i současnosti keramické tvorby.

Program: Interreg Central Europe

Hlavní realizátor projektu: Porzellanikons Selb (DE)

Partneři projektu: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara + Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Muzeum Ceramiki w Boleslawcu (PL), Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione onlus (IT), New Design University Privatuniversität GesmbH (A), Narodni muzej Slovenije (SLV), Technische Universiät Ilmenau (DE), Závod za turizem in kulturo Kranj (SLV)

Doba realizace projektu: 5/2019 – 4/2022

Webové stránky projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CerDee.html

Portál Ceramics in Europe: https://www.ceramicsineurope.eu/