P06_Main_banner_web

Prorůstání - od země k zemi

Myšlenkou projektu „Prorůstání – od země k zemi“ bylo vytvoření sítě a rozvoj kulturního dialogu mezi organizacemi a umělci příhraničních oblastí Česka a Bavorska prostřednictvím tvorby českých a německých sochařů v krajině – land artu. Všichni zapojení partneři již měli s touto specifickou formou umělecké kultivace krajiny zkušenost.  Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara se jí dlouhodobě věnoval ateliér Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a doc. Benedikta Tolara. Hlavním  partnerem se stala Galerie Klatovy/Klenová, která se od počátku svého založení zaměřuje na prezentaci děl soudobých umělců a tvorba v krajině je její součástí. Partnery projektu se stala také německá města Schönsee – prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia, a Vilseck, která svůj veřejný prostor kultivují právě i uměním a landartem.

Díky tomuto propojení mohlo vzniknout množství autentických děl na obou stranách česko-německé hranice. V Galerii Klatovy/Klenová byla pro tvorbu landartových objektů studentů ateliéru Socha a prostor, využita rozsáhlá obora okolo hradu a zámku Klenová. Ve Vilsecku a na Klenové se konala sympozia českých a německých výtvarnic. V průběhu sympozia byla o nové objekty doplněna umělecká stezka ve Vilsecku i sochařský park na Klenové. Město Schönsee poskytlo studentům sochařského ateliéru Sutnarky místo pro uměleckou stáž v Bügellohe, zaniklé německé vesnici, kde pod vedením Benedikta Tolara vytvořili symbolické dílo reflektující její silnou historii.

Program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.  

Hlavní realizátor projektu: Galerie Klatovy/Klenová

Partneři projektu: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Město Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia (DE), Město Vilseck (DE)

Doba realizace projektu: 8/2018 – 9/2020

Webové stránky projektu: http://socha-prostor.com/projekty/prorustani-od-zeme-k-zemi/