P03_Main_banner_web

Kreativní inkubátor

Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů

Propojení vlastní kreativity, historického odkazu kulturního dědictví a uplatnění absolventů uměleckých oborů na volném trhu. V rámci Kreativního inkubátoru hledali studenti pěti vybraných ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara potenciál kulturního dědictví pro současnou tvorbu, a zároveň řešili svoji pozici v kreativních odvětvích na reálném trhu. Potřebu orientovat se v tématech, která mohou začínajícím kreativcům, především po studiu zásadně pomoci, jako jsou management, právo, marketing či sebeprezentace, rozvíjeli na tematických workshopech koncipovaných speciálně pro umělce. Kreativní inkubátor vznikl v rámci přípravy celostátní tvorby Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů jako experimentální projekt na podporu ekonomické a manažerské vzdělanosti studentů kreativních oborů.

Program: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Hlavní realizátor projektu: Ministerstvo kultury ČR

Doba realizace projektu: 2/2019 – 10/2019

Webové stránky projektu: 
https://www.mkcr.cz/kulturni-a-kreativni-prumysly-1157.html
https://www.kreativnicesko.cz/stav-v-cr
https://strategiekkp.mkcr.cz/